FIRST IN LASER - OPTICAL ALIGMENT

Osnovne performanse

VIBXPERT II – najnoviji profesionalni potpuno opremljen 1-kanalni ili 2-kanalni FFT signal kolektor ili signal analizator koji omogućuje intuitivno rukovanje pri mjerenju stanja rotacionih strojeva koji se nalaze u mnogim granama procesne industrije kao hidro i termo elektranama, petrokemiji, industriji papira itd.

VIBXPERT prihvaća i pohranjuje procesne parametre kao i mjerne signale koji se odnose na informacije o stanju vibracija, stanju ležaja te ih pohranjuje i obrađuje u software-u za održavanje procesnih sistema OMNITREND.

• Dvokanalni data kolektor & Signal analizator
• Ekstremno visoka spektralna rezolucija : 102 400 linija pri FFT spektralnom prikazu
• Brzi procesor (806 MHz) omogučuje iznimno brzu akviziciju signala
• VGA (480 x 640 pixela) 18 bit TFT LCD nereflektivni displej
• Radna memorija: 128 MB RAM
• Memorija za pohranu : 2 GB Compact Flash
• Maksimalna Frekvencija pri FFT analizi 51,2 kHz
• Windows : opcija prikaza u 7 windows-a
• Balansiranje metodom “Na licu mjesta” – 1 ili 2 ravnine
• Li-Ion baterija, 8 sati rada, baterija promjenjiva
• USB + Ethernet komunikacija
• Težina 1,15 kg
• IP 65 zaštita
Temperaturno područje rada: -10 dp +60 stupnjeva Celsiusa

Osnovne osobine VIBXPERT II instrumenta

• Intuitivno rukovanje na grafičkom kolor displeju
• Brza obrada i akvizicija mjerenog signala ostvarena optimizacijom koda i naprednom tehnologijom procesora u uporabi.
• Ergonimočnost uređaja uz briljantan kolor displej.
• Močan uređaj zahvaljujući praktičnim funkcijama analize izmjerenog signala i predefiniranim obradama izmjerenog signala.
• Mogućnost spajanja gotovo svih tipova mjernih senzora za obradu raznih signala.(Također moguće spajanje i senzora tipa mjernih mostova.)
• Dugotrajan rad uz ugrađene kvalitethe punjive baterije i velikim kapacitetom memorije za pohranu izmjerenih signala.
• 18 – bit TFT LCD kolor diplej, VGA (480 x 640 pixela), Displej “Ne refkeksirajući”, funkcija “Auto Switch Off”
• Status LED – indikacija LEd diodama stanja izmjerenih veličina prema ISO standardu za stanja vibracija ili prema korisnički definiranim alarmnim nivoima.
• Ergonomičan dizajn – rukovanje vođeno pritiskom samo palca na ruci, svjetlika displeja automatski podesiva prema okolnom ambijentalnom osvjetljenju, ostvarena odlično prianjanje uređaja u ruci.
• Čvrsto kučište – lagano i kompaktno, klasa zaštite IP 65
• Napajanje Li Ion baterijama – 8 sati kontinuiranog rada., baterije zamjenjive.
• Snažna memorija od 2 GB

Mjerne mogućnosti uređaja i načini rada

• Multimode
• Mjerenje karakterističnih ukupnih vrijednosti
• – Vibracije (Vibracijska akceleracija, vibracijska brzina, vibracijski pomak)
• – Struja, napon (AC / DC)
• – Shock pulse – udarni impulsi za mjerenje stanja ležaja
• – Temperatura
• – Broj okretaja
• Signali
• – Amplitudni spektar akceleracije, brzine, pomaka, struje, napona
• – Spektar anvelope signala akceleracije, brzine, udarnih impulsa, struje, napona
• – Vremenski prikaz akceleracije, brzine, pomaka, struje, napona
• – Fazni prikaz / mjerenje faze signala dvaju kanala
• – Analiza pri zasustavljanju stroja : ukupna vrijednost /amplituda/ spektar prikaza po RPM u Niquist ili Bode dijagramu
• – Prikaz Orbite (filtrirane / nefiltrirane)
• – Cepstrum
• – Udarni test za analizu vlastite frekvencije sistema
• – ODS – Operating deflecting shape analysis
• Route – mjerenje u zadanim rutama
• – Predefinirana zadana mjerenja po funkcijama, frekventnom opsegu, načinu obrade za mjerna mjesta na mašinama
• – Indikacija mjerenje u ruti pomoči strukture stabla/indikacija listingom mjernih mjesta ili grafikom
• Memoriranje (opcija)
• – Memoriranje ukupnih vrijednosti ili spektra signala
• – Intervalno / inicirano određenim uvjetom
• – Pre – post History
• Balansiranje (opcija)
• Balansiranje u jednoj ili dvije ravnine metodom “Na licu mjesta”
• – Dvokanalno simultano mjerenje u svrhu statičkog ili dinamičkog balansiranja
• – Grafički prikaz mjesta debalansa
• – Tekstualni vodič uputa pri balansiranju
• – Utvrđivanje kvalitete balansiranja prema DIN ISO 1940
• – Specijalne mogučnosti pri postupku balansiranja
• – Sumarizacija korekcionih masa
• – Mogućnost pohrane karakterističnih faktora pri balansiranju za iduće balansiranje
• – Software za balansiranje je pohranjen u Vibxpert II – potrebno ga je aktivirati lozinkom
• Mjerenje vrijednosti vibracija, stanja ležaja, temperature i broja okretaja.
• FFT spektralni amplitudni prikaz signala
• Prikaz anvelope signala
• Prikaz signala u vremenskoj domeni.
• FFT prikaz harmonika redova vezano na osnovni harmonik.
• Cepstrum analiza
• “Coast down” mjerni prikaz signala.
• Mjerenje faze signala( Također i “Cross Channel” prikaz)
• Prikaz orbite
• Prihvat i pohrana procesnih podataka (npr. prikaz pritiska)
• Prikaz inspekcijskih zapažanja u procesnoj proizvodnji (npr. nivo fluida)

Dijagnostičke mogućnoosti uređaja

• Indikacija karakterističnih frekvencija kvarova za djelove strojeva (npr. debalans, kvar u namotajima, necentričnost itd.), te indikacija karakterističnih frekvencija kvarova za ležajeve zupčaste prijenosnike (getribe) uvelike pojednostavljuje otkrivanje i detekciju kvarova pri dijagnostici stanja rotacionog stroja.
• Funkcija višestrukog kursora za preciznu evaluaciju signala FFT spektra.
• Trending funkcija izmjerenih nivoa vibracija.
• Pohranjivanje u memoriju vrijednosti ukupnih nivoa kao i FFT spektara signala.
• Waterfall i kaskadni prikaz dijagrama FFT spektra.

Mogućnosti uređaja

• Sinhrono dvokanalno mjerenje signala za dijagnozu kompleksnih kvarova na rotacionim strojevima.
• Neograničeni kapacitet memorije za pohranu signala uz primjenu flash memoriskih kartica.
• Četiri LED indikacije (crvena-žuta-zelena-plava) indiciraju nivo alarmnog stanja u skladu sa ISO standardom.
• Optički senzor automatski kontrolira osvjetljenje tastature.
• IP65 zaštita kučišta protiv prašine i vlage idealno za zahtjevne uvjete mjerne okoline..
• Priključak za K tip temperaturnog senzora.
• Priključak za slušalice i stroboskopsku lampu.

Ergonomičnost

• Lagana upotreba i navigacija pri mjerenju sa Joy-stick-om.
• Korisnička komunikacija pomoču ikona na displeju.
• Kablovi obilježeni bojama u svrhu pomoći pri spajanju na uređaj.
• Help funkcija pri mjerenju uvijek na raspolaganju.
• Višejezični govorni operativni sustav pri komunikaciji u mjerenju.
• Prijenosna torba za uređaj prilagođena industrijskim uvjetima mjerenja.
• Automatska identifikacija mjernih mjesta i zadanih mjernih veličina uz uporabu VIBCODE inteligentnog mjernog senzora.
• Nadogradnja na 2-kanalni uređaj samo uz upis “lozinke” bez hardware zahvata.

VIBCODE je inteligentni mjerni senzor koji sam prepoznaje mjerne lokacije na pridruženom stroju, mjerne veličine koje na tim lokacijama treba mjeriti, te alarmne limite koje su zadani za pojedinu mjernu lokaciju.VIBCODE mjerni senzor ostvaruje idealan kontakt sa mjernom lokacijom pomoću ugrađenog mjernog kodnog prstena koji se nalazi na pridruženoj mjernoj lokaciji.Također, ukoliko je software-om OMNITREND zadano za tu mjernu lokaciju da se izvrši i FFT mjerenje, instrumenat VIBXPERT II uzima i takvu vrstu mjerenja i pohranjuje je u svoju memoriju.VIBCODE mjerni senzor osigurava kako širokopojasno mjerenje stanja vibracija, tako i mjerenje metodom SPM (Shock Pulse Measurement) koje se koristi kod alalize stanja ležajeva i nivoa kavitacije.

VIBXPERT II VIBCODE

VIBXPERT II VIBCODE Package – mjerni set koji pored mogućnosti koje su navedene za uređaj VIBXPERT II ima i inteligentni mjerni dekoder VIBCODE detektor (prikazan na slici lijevo) koji sam raspoznaje mjerna mjesta i mjerne veličine koje na tim mjernim mjestima treba izmjeriti, a koje smo za ta mjerna mjesta programski zadali u software -u OMNITREND.

Za rad sa VIBCODE detektorom potrebno je da se na odabrana mjerna mjesta postave mjerni prstenovi koji se mogu ili učvrstiti navojem u kučište stroja ili lijepiti specijalnim ljepilom.U tako pripremljen prsten čija je konfiguracija jednoznačno pridružena određenom mjernom mjestu ulaže se plastični prsten čije kodiranje određuje također software OMNITREND.Kodiranje ustvari znači trganje određenih izdanaka na prstenu, gdje se pri tome jednoznačno određuje mjerna točka od 7760 mogućih.
Pri mjerenju podaci o mjernim rutama koje sadrže mjerna mjesta u procesnom parku koja su jednoznačno označena kodnim prstenovima pomoču software – a OMNITREND prebacuju se iz PC-a RS 232 komunikacijom u uređaj VIBXPERT II.U uređaj VIBXPERT IIse priključuje VIBCODE senzor i njegov vrh se zakretom ulaže u kodni prsten.Na vrhu VIBCODE detektora nalazi se sistem koji detektira koje je to mjerno mjesto unutar procesnog parka i što je na tom mjernom mjestu zadanao da se izmjeri.VIBXPERT II zatim očita mjerne veličine i pohrani ih u memoriju.Taj se postupak ponavlja za svako mjerno mjesto u zadanoj mjernoj ruti.Nakon toga se podaci prebacuju u PC radi daljnje obrade, stvaranja trendinga , printanja raporta itd. itd.

Slikovni prikaz organizacije VIBCODE mjernog sistema
1. OMNITREND specificira mjerne lokacije i mjerne veličine na lokacijama
2. VIBCODE detektor se pri mjerenju utiče u kodne prstenove na mjernim mjestima.
3. VIBCODE prepoznaje mjerno mjesto i mjeri zadane veličine pod točkom Br. 1
4. Uz VIBCODE spojen na VIBXPERT II moguće je mjeriti bilo kojim redosljedom.
5. Mjerni rezultati dobiveni mjerenjem u prikazanom ciklusu prebacuju se pomoću RS 232 komunikacije u PC.
6. OMNITREND instaliran u PC-u preuzima odaslane podatke iz VIBXPERT II -a, razvrstava ih po mjernim lokacijama, po potrebi mjenja konfiguraciju baze podataka, radi trending stanja, alarmira po prelasku alarmnih nivoa, izdaje raporte o svim zahtjevanim podacima cjelokupnog nadziranog procesnog sistema itd. itd.

Primjer mjernih točaka i mjernih veličina
Važno je napomenuti da se VIBCODE uređaj i mjerna mjesta koja su određena mjernim rutama mogu kombinirati tj. u mjernoj ruti mogu biti i mjerna mjesta koja su označena mjernim kodnim prstenovima, kao i mjerna mjesta koja ne sadrže kodne prstenove, nego su samo zadana u OMNITREND software – u i označena npr. permanentnom bojom na pojedinim mjernim mjestima na rotacionim strojevima.
Na slici je prikazan primjer mjerenja sa uređajem VIBSCANNER kada se upotrebljava u mjerenju bez kodnih prstenova, a jednako gornja slika vrijedi i za mjerenje sa uređajem u sprezi sa montiranim kodnim prstenovima na prikazane mjerene lokacije.