FIRST IN LASER - OPTICAL ALIGMENT

Osnovne performanse

FFT Data Collector i FFT signal analizator

• Trending – stanje rotacionog stroja prikazano u vremenskom prikazu
• Analiza signala – prikaz u vremenskoj domeni, prikaz orbite i prikaz faznog kuta
• Dijagnoza strojeva – evaluacijom FFT spektara ili analizom anvelope signala
• Balanisranje – balansiranje rotora u dvije ili jednoj korekcionoj ravnini.
• Optičko lasersko centriranje – centriranje horizontalno ili vertikalno montiranih strojeva

VIBSCANNER je profesionalni uređaj za mjerenje i dijagnozu stanja rotacionih strojeva.Svi senzori za mjerenje su integrirani u samom uređaju tako da je uređaj potpuno cjelovit i spreman za mjerenje u svakom trenutku.

VIBSCANNER je i “data kolektor” koji omogućuje pohranu izmjerenih podataka u svoju memoriju i prebacivanje pohranjenih podataka na PC na kojem je instaliran software OMNITREND koji pohranjene podatke procesuira i provjerava da li su izmjereni nivoi u skaldu sa zadanim alarmim limitima.Vizelizacija izmjerenih signala ostvarena je “trend” dijagramima, FFT dijagramima ili prikazom vremensog signala.Na raspolaganju su i razne raporting funkcije koje podupiru dokumentiranje i raportiranje izmjerenih stanja rotacionih strojeva.

Uz uporabu VIBCODE inteligentnog senzora ostvarena je automatska identifikacija mjernih mjesta i zadanih mjernih veličina u kompletnom procesnom parku koji se nadzire VIBSCANNER-om.

Mjerne mogućnosti uređaja
• Mjerenje vrijednosti vibracija, stanja ležaja, temperature i broja okretaja.
• FFT spektralni amplitudni prikaz signala
• Prikaz anvelope signala
• Prikaz signala u vremenskoj domeni.
• FFT prikaz harmonika redova vezano na osnovni harmonik.
• Mjerenje faze signala
• Prikaz orbite
• Prihvat i pohrana procesnih podataka (npr. prikaz pritiska)
• Prikaz inspekcijskih zapažanja u procesnoj proizvodnji (npr. nivo fluida).
Dijagnostičke mogućnoosti uređaja
• Indikacija karakterističnih frekvencija kvarova za djelove strojeva (npr. debalans, kvar u namotajima, necentričnost itd.), te indikacija karakterističnih frekvencija kvarova za ležajeve zupčaste prijenosnike (getribe) uvelike pojednostavljuje otkrivanje i detekciju kvarova pri dijagnostici stanja rotacionog stroja.
• Funkcija višestrukog kursora za preciznu evaluaciju signala FFT spektra.
• Trending funkcija izmjerenih nivoa vibracija.
• Pohranjivanje u memoriju vrijednosti ukupnih nivoa kao i FFT spektara signala.
• Kaskadni prikaz dijagrama FFT spektra u OMNITREND software-u.

VIBSCANNER VIBCODE

VIBSCANNER VIBCODE Package – mjerni set koji pored mogućnosti koje su navedene za uređaj VIBSCANNER ima i inteligentni mjerni dekoder VIBCODE detektor (prikazan na slici lijevo) koji sam raspoznaje mjerna mjesta i mjerne veličine koje na tim mjernim mjestima treba izmjeriti, a koje smo za ta mjerna mjesta programski zadali u software -u OMNITREND.

Za rad sa VIBCODE detektorom potrebno je da se na odabrana mjerna mjesta postave mjerni prstenovi koji se mogu ili učvrstiti navojem u kučište stroja ili lijepiti specijalnim ljepilom.U tako pripremljen prsten čija je konfiguracija jednoznačno pridružena određenom mjernom mjestu ulaže se plastični prsten čije kodiranje određuje također software OMNITREND.Kodiranje ustvari znači trganje određenih izdanaka na prstenu, gdje se pri tome jednoznačno određuje mjerna točka od 7760 mogućih.
Pri mjerenju podaci o mjernim rutama koje sadrže mjerna mjesta u procesnom parku koja su jednoznačno označena kodnim prstenovima pomoču software – a OMNITREND prebacuju se iz PC-a RS 232 komunikacijom u uređaj VIBSCANNER.U uređaj VIBSCANNER se priključuje VIBCODE senzor i njegov vrh se zakretom ulaže u kodni prsten.Na vrhu VIBCODE detektora nalazi se sistem koji detektira koje je to mjerno mjesto unutar procesnog parka i što je na tom mjernom mjestu zadanao da se izmjeri.VIBSCANNER zatim očita mjerne veličine i pohrani ih u memoriju.Taj se postupak ponavlja za svako mjerno mjesto u zadanoj mjernoj ruti.Nakon toga se podaci prebacuju u PC radi daljnje obrade, stvaranja trendinga , printanja raporta itd. itd.

Slikovni prikaz organizacije VIBCODE mjernog sistema
1. OMNITREND specificira mjerne lokacije i mjerne veličine na lokacijama
2. VIBCODE detektor se pri mjerenju utiče u kodne prstenove na mjernim mjestima.
3. VIBCODE prepoznaje mjerno mjesto i mjeri zadane veličine pod točkom Br. 1
4. Uz VIBCODE spojen na VIBSCANNER moguće je mjeriti bilo kojim redosljedom.
5. Mjerni rezultati dobiveni mjerenjem u prikazanom ciklusu prebacuju se pomoću RS 232 komunikacije u PC.
6. OMNITREND instaliran u PC-u preuzima odaslane podatke iz VIBSCANNER-a, razvrstava ih po mjernim lokacijama, po potrebi mjenja konfiguraciju baze podataka, radi trending stanja, alarmira po prelasku alarmnih nivoa, izdaje raporte o svim zahtjevanim podacima cjelokupnog nadziranog procesnog sistema itd. itd.

Primjer mjernih točaka i mjernih veličina
Važno je napomenuti da se VIBCODE uređaj i mjerna mjesta koja su određena mjernim rutama mogu kombinirati tj. u mjernoj ruti mogu biti i mjerna mjesta koja su označena mjernim kodnim prstenovima, kao i mjerna mjesta koja ne sadrže kodne prstenove, nego su samo zadana u OMNITREND software – u i označena npr. permanentnom bojom na pojedinim mjernim mjestima na rotacionim strojevima.
Na slici je prikazan primjer mjerenja sa uređajem VIBSCANNER kada se upotrebljava u mjerenju bez kodnih prstenova, a jednako gornja slika vrijedi i za mjerenje sa uređajem u sprezi sa montiranim kodnim prstenovima na prikazane mjerene lokacije.