FIRST IN LASER - OPTICAL ALIGMENT

Osnovne performanse

Modularni sistem za permanentno praćenje vibracija i oštećenja ležajeva

Osnovni principi na kojima je sistem koncipiran su:
*** “Instaliraj i zaboravi” – “Install and forget”
*** Nadogradivost na temelju modularnog koncepta
*** Ekonomičnost zbog pristupačne cijene
*** Sve mjerno alarmne funkcije sadržane su unutar kučišta modula
*** Strujni izlaz 4 – 20 mA po mjrenom kanalu
*** Relejni izlazi za dva praga alarma uz podesivo vremensko reagiranje
*** Mjerni senzori mogu biti permanentno montirani uronjeni u ulje, vodu ili slično do 10 metara dubine
*** Konstrukcija za uporabu u industrijskim uvjetima vlage i prašine (IP 65 zaštita)
*** Izvedba za uporabu u eksplozivnoj atmosferi (S zaštita) također na raspolaganju
________________________________________
Sistem se sastoji od osnovnog modula uz sposobnost mjerenja dvije mjerne komponente u kombinacijama i to:
*** Vibracije u skladu sa ISO 2372 (10 Hz do 1000 Hz)
*** Vibracije za strojeve sa niskim brojem okretaja (1 Hz do 1000 Hz)
*** Vibracije za mjerenje sistema prijenosa, reduktora i getriba ( 1 Hz do 3000 Hz)
*** Oštećenje ležajeva na standardim mašinama
*** Oštećenje ležajeva na mašinama sa niskim brojem okretaja

Opis VIBREX mjernog sistema
Mjerni sistem prikazan je na slici gore dok je njegovo mjerno osjetilo prikazano na slici desno.Značajno je što jedno mjerno osjetilo može mjeriti odjednom dvije mjerne veličine tj. i nivo vibracija i nivo oštećenja ležaja.Na taj način ukoliko želimo na jednom mjernom mjestu kontrolirati nivo vibracija i oštećenje ležaja potrebnan je samo jedan mjerni senzor, dok se u VIBREX mjernom sistemu nalaze moduli za mjerenje vibracija i mjerenje oštećenja ležaja.
Na prikazanoj slici VIBREX uređaja lijevi modul je za mjerenje vibracija, dok se desno nalazi modul za mjerenje oštećenja ležajeva.
Ulazno izlazni konektorski priključći su na slici obrojani i označavaju slijedeće priključke:
1. Dovod napajanja 220V ili 24 VDC
2. Izlaz 4 – 20 mA za lijevi mjerni modul
3. Izlaz 4 – 20 mA za desni mjerni modul
4. Priključni ulaz mjernog senzora za lijevi mjerni modul
5. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 lijevog mjernog modula
6. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 desnog mjernog modula
7. Priključni ulaz mjernog senzora za desni mjerni modul
Za gore navedene mjerne veličine mogu biti konfigurirani različiti mjerni moduli i to jednokanalni ili dvokanalni, te uz različite međusobne kombinacije mjerenja vibracija i oštećenja ležajeva.Sistem se modularno proširuje na željeni broj mjernih mjesta, kao i po vrsti mjernih veličina koje je potrebno nadzirati.Moguće je ostvariti 29 različitih mjernih konfiguracija. Za detaljnije informacije po Vašim potrebama izvolite nam se obratiti.
Sistem je jednostavn za ugradnju i praktički zahtjeva samo prvotno podešavanje, a nakon toga o njemu više nije potrebno brinuti.Nadzor strojeva ostvaren ovim načinom pruža višestruk pristup mjerenju i informacijama koje sistem daje odnosno:
a) Sistem se može koristiti kao jednostavan zaštitni stupanj, gdje pri porastu nivoa vibracija ili oštećenja ležajeva iznad definiranih za alarmne nivoe dolazi do isklopa mašine pod nadzorom iz pogona.
b) Sistem se može koristiti da daje informaciju o potrebi pristupu mjerenju sa npr. FFT analizatorm nakon prelaska nivoa vibracija ili oštećenja ležaja preko prvog alarmnog nivoa.Pri tome se FFT analizatorom možemo direktno priključiti na uređaj koji je pridružen željenoj mjernoj lokaciji, te izvršiti detekciju mehaničkog kvara na rotacionom stroju koji je prouzrokovao povećanje mjerne veličine iznad postavljenog alarmnog nivoa.
c) Sistem uz gore navedene mogućnosti može biti i konstantno vezan na monitoring preko zapisa sa pisaćem 4-20 mA ili preko nadzora PC – om (PLC/PCS).Takav mjerni sistem može ostvarivati i sve prednosti “Trending monitoring-a” uz kreiranje baze podataka, te uz mogućnost generiranja zapisa i dokumentacionih raporta.
Sve ove opisane metode nadzora su sa ciljem ostvarivanja osnovnog koncepta održavanja tj. da se unaprijed planiraju rezervni djelovi i zahvati na rotacionim procesnim strojevima, a kako bi se time vrijeme između dvaju zastoja strojeva produžilo što je više moguće, te kako bi se sami zahvati na strojevima odvijali u planski određenim terminima koji ne bi uvjetovali prekid proizvodnje.

Neki primjeri mjerne aplikacije u praksi
Monitoring “Efektivne vrijednosti vibracijske brzine” (RMS) u skladu sa međunarodnim standardom ISO 2372 i to na dvije mjerne lokacije.
VIB 5.762 I VIBREX – Dvokanalni monitoring vibracija u skladu sa ISO 2372 koji se sastoji od:
*** 1 x VIB 5.750 osnovni modul
*** 2 x VIB 5.755 I – modula za mjerenje vibracija
*** 2 x VIb 6.120 – standardni industrijski mjerni akcelerometar
*** 2 x kabel (TNC konektor) duljine 3 metra
Na slici su obrojani priključni ulazno izlazni konektori kako slijedi:
1. Napajanje VIBREX mjernog modula – 220VAC ili 24 VDC
2. Izlaz 4 – 20 mA za lijevi mjerni modul
3. Izlaz 4 – 20 mA za desni mjerni modul
4. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 desnog mjernog modula
5. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 lijevog mjernog modula
________________________________________
Stalni monitoring “Oštećenja ležajeva” (metoda udarnih impulsa – Shock Pulse Technique) i to na dvije mjerne lokacije
VIB 5.764 I VIBREX – Dvokanalni monitoring oštećenja ležajeva za standardne mašine koji se sastoji od:
*** 1 x VIB 5.750 osnovni modul
*** 2 x VIb 5.756 I – modul za mjerenje oštećenja ležajeva
*** 2 x VIB 6.120 – standardni industrijski mjerni akcelerometar
*** 2 x kabel (TNC konektor) duljine 3 metra
Na slici su obrojani priključni ulazno izlazni konektori kako slijedi:
1. Napajanje VIBREX mjernog modula – 220VAC ili 24 VDC
2. Izlaz 4 – 20 mA za lijevi mjerni modul
3. Izlaz 4 – 20 mA za desni mjerni modul
4. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 desnog mjernog modula
5. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 lijevog mjernog modula
________________________________________
Stalni monitoring “Oštećenja ležaja” (metoda udarnih impulsa – Schock Pulse Technique) i Vibracione efektivne brzine (RMS) u skladu sa ISO 2372
VIB 5.765 I VIBREX – jednokanalni sistem za mjerenje oštećenja ležaja i vibracija za standardne tipove mašina koji se sastoji od:
*** 1 x VIB 5.750 osnovni modul
*** 1 x VIB 5.755 I – modul za mjerenje vibracija
*** 1 x VIB 5.756 I – modul za mjerenje oštećenja ležaja
*** 1 x VIb 6.120 standardni industrijski mjerni akcelerometar
*** 1 x kabel (TNC konektor) duljine 3 metra
Na slici su obrojani priključni ulazno izlazni konektori kako slijedi:
1. Napajanje VIBREX mjernog modula – 220VAC ili 24 VDC
2. Izlaz 4 – 20 mA za lijevi mjerni modul
3. Izlaz 4 – 20 mA za desni mjerni modul
4. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 desnog mjernog modula
5. Izlaz za Alarm 1 i Alarm 2 lijevog mjernog modula