FIRST IN LASER - OPTICAL ALIGMENT

Osnovne performanse

Uređaj koji ostvaruje različite mjerne primjene – optičko lasersko centriranje strojeva pri kuplanju i geometrijsko mjerenje u prostoru.

 

  • Ergonomski dizajn sa velikim displejom i otpornim kučištem
  • intelliSWEEP mjerna funkcija – pri zakretu osovine stotine mjernih točaka se uzimaju u mjernu kalkulaciju pri proračunu centrićnosti  uz automatsku evaluaciju ispravnosti mjerenja i filtriranje eventualnih utjecaja vanjskih utjecaja na točnost mjerenja.
  • intelliPASS mjerna funkcija – metoda za centriranje strojeva kod kojih nije moguć zakret osovine
  • Live Move – aktualni prikaz položaja stroja pri korekciji centrićnosti  u horizontalnom i vertikalnom položaju uz položaj zakreta osovine na bilo kojoj kutnoj poziciji.
  • Centriranje strojeva kuplanih kardanom bez demontaže kardanske osovine
  • Infini Range mjerna funkcija – mogućnost centriranja ekstremno necentriranih strojeva
  • Bluetooth funkcija – u uređaju integriran bežićni prijenos mjernih informacija pri centriranju
  • Pohrana mjernih reporta u PDF format na USB stick: PC nije potreban
  • Moguće dodatne mjerne funkcije za proširenje mjernih aplikacija – flatness (mjerenje ravnoće površine), straightness (mjerenje pravocrtnosti),  centralign (mjerenje centričnosti  linije dosjeda ležaja, dijafragmi turbine itd.itd.) , borelignment (mjerenje centrićnosti linije dosjeda ležaja koljenčastih osovina, i ostalih slićnih aplikacija), LiveTrend mjerenje – mjerenje kretanje pozicije strojeva u realnom vremenu uslijed termičkih ili drugih utjecaja  na poziciju stroja, plumbness – mjerenje vertikalnog položaja u odnosu na središte zemlje.

ROTALIGN Ultra iS je uređaj koji omogućuje centriranje svih naćina montaže strojeva ili strojeva montiranih u nizu.Mjerne funkcije koje su inkorporirane u uređaj ili na raspolaganju kao nadogradive opcije omogućuju profesionalno odrađivanje postavljenih zadataka centriranja ili geometrijskog mjerenja u prostoru uz minimum napora i ekstremnu točnost.

intelliSWEEP mjerna metoda pri zakretu osovine sa montiranim laserima uzima u obradu stotine mjernih pozicija filtrirajući automastki utjecaje vibracija okolnih strojeva ili klackanje spojke.

LiveMove funkcija omogućuje pozicioniranje stroja pri korekciji centrićnosti u jednom koraku uz prikaz aktualne pozicije stroja u horizontalnom i vertikalnom položaju Bluetooth modul za bežićnu komunikaciju lasera i uređaja je ugrađen u uređaj.Uređaj generira raport u PDF formatu koji je moguće pohraniti na USB stick.

Pored toga na raspolaganju je i software za instalaciju na PC koji omogućuje kreiranje mjernih zadataka na PC-u, kreiranje baze strojeva procesnih parka, arhiviranje mjernih raporta, printanje izvještaja itd.itd.

All-in-one: High-end system for shaft alignment and geometric measurements

• Hundreds of positions measured, automatic evaluation of measurement quality and filtering of measurement points: intelliSWEEP.
• Convenient alignment of uncoupled shafts: intelliPASS mode.
• One-step machine corrections: simultaneous monitoring of machine corrections in vertical and horizontal directions at any sensor position (Live Move).
• Handles any amount of misalignment (InfiniRange) including extra-large detector.
• Integrated Bluetooth module: no extra accessories required.
• Save measurement reports as PDF to a USB stick: no PC required.
• Optional expert modules for more alignment applications. See ‘More Applications’ below.

No matter whether it is a motor-pump set or turbomachinery trains, ROTALIGN Ultra iS is a highly versatile system made to handle alignment on all types of rotating machines. This best-of-breed laser alignment system will save you a lot of time and effort!

With intelliSWEEP, you only get the best measurement results under any external and environmental conditions. Using a number of quality factors such as vibration and backlash, poor quality measurement points are automatically filtered out.

Live Move enables one-step machine adjustments through the simultaneous monitoring of machine corrections in both vertical and horizontal directions with the sensor at any angular position on the shaft. Not only does this save a lot of time and effort but it is also extremely useful in case of restricted access to predetermined shaft positions.

The modular system is easily configured with expert modules such as Vibration Acceptance Check, Live Trend for the monitoring of thermal growth, simultaneous multi-coupling measurement, RFID machine identification, and geometric measurements.

A class 1 Bluetooth module is integrated. PDF reports can be generated and directly saved from the system onto a USB stick. Our alignment software is used for preparing, analyzing, archiving measurement files and printing professional reports.