FIRST IN LASER - OPTICAL ALIGMENT

Osnovne performanse

Namjenjen prvenstveno centriranju hidroturbina.

• Solucija za mjerenje “plumbness” (vertikalni položaj u odnosu na centar gravitacije), runout, i ravnosti prirubnica i nosaća glavnog ležaja turbine.
• Precizno mjerenje, visoka preciznost i dokumentiranje mjernih rezultata.
• Minimalan efekat unosa ljudske pogreške pri mjerenju
• Integrirana Bluetooth komunikacija pri prijenosu mjernih podataka.
• Intrgrirano generiranje mjernog raporta u PDF formatu.
• Visoka mjerna kvaliteta uz interpolaciju izmjerenih podataka.

ROTALIGN Ultra Hydropower upotrebljava ROTALIGN Ultra platformu i INCLINEO, visokoprecizni inklinometar (detektor kutnog položaja) za brzo i precizno podešavanje položaja turbinskog agregata.

Na uređaju su prikazani svi relevantni podaci:
Plumbness
Shaft runout
Thrust bearing levelness
kao i podaci potrebni za korekciju.

U komparaciji sa prije upotrebljavanim standardnim metodama podešavanja, ROTALIGN Ultra Hydropower garanitira skraćivanje vremena instalacije agregata ili skraćivanje vremena remonta uz postizanje visoke toćnosti montaže i smanjenja troškova gore navedenih postupaka.

• Fast identification of turbine alignment condition: shaft static plumbness, shaft runout and thrust bearing levelness
• Precise, repeatable and documented measurements
• Minimized human error impact
• Wireless communication
• Integrated PDF reporting capability
• High measurement quality through readings interpolation.

ROTALIGN Ultra Hydropower uses the high-end ROTALIGN Ultra platform and INCLINEO, a high precision electronic inclinometer, for a quick and precise identification of turbine alignment.

All important turbine alignment parameters are displayed, such as shaft static plumbness, shaft runout and thrust bearing levelness, including corrections.
Compared to the time-consuming traditional methods, ROTALIGN Ultra Hydropower guarantees shortened turbine installation and overhaul time to help cut maintenance and operating costs.