FIRST IN LASER - OPTICAL ALIGMENT

Osnovne performanse

• Centriranje horizontalno, vertikalno montiranih strojeva
• Centriranje strojeva montiranih flanžom
• Senzor sa XL HD detektorom i MEMS inklinometrom
• Stotine mjernih koordinala uzimaju se u obradu centriranje pri zakretu osovine uz SWEEP funkciju
• Concurent Live Move – aktualni prikaz položaja stroja pri korekciji centrićnosti u horizontalnom i vertikalnom položaju uz položaj zakreta osovine na bilo kojoj kutnoj poziciji.
• Mogućnost promjene statičkog stroja pri samom postupku centriranja.
• Pohrana mjernih reporta u PDF format na USB stick: PC nije potreban
• Bluetooth funkcija – u uređaju integriran bežićni prijenos mjernih informacija pri centriranju
• Straightness Measurement – kao dodatna opcija moguće je mjerenje pravocrtnosti uz mjerenje u X i Y osi u jednom koraku.

OPTALIGN smart RS5 ostvaruje nikad lakše centriranje strojeva.RS5 laserski senzor sadržava dva XL HD poziciona detektora i MEMS inklinometar u svrhu preciznog mjerenja laserske zrake na detektoru pri zakretu osovine.

Uz SWEEP mjernu funkciju stotine mjernih koooridinata pozicije lasera se uzima u proračun korekcije necentrićnosti.Mjerenje necentrićnosti može otpoćeti na bilo kojem mjestu položaja lasera uz zakret osovine u bilo kojem smjeru.

Prikaz rezultata necentrićnosti kao i prikaz SoftFoot podataka dan je prekledno na grafičkom displeju.
Grafički prikaz postignute toćnosti centriranja također je dan na displeju (Smiley symbols).

Concurrent Live Move finkcija omogućuje aktualni prikaz položaja stroja pri korekciji centrićnosti u horizontalnom i vertikalnom položaju uz položaj zakreta osovine na bilo kojoj kutnoj poziciji eliminirajući potrebu da osovina bude zakrenuta u određenu poziciju pri toj funkciji.

Bluetooth komunikacijski modul je integriran u standardnu verziju uređaja.
PDF raport izvršenog centiranja moguće je generirati i pohraniti na USB stick.
Na raspolaganju je također i ALIGNMENT CENTER Profesionalni software za instalaciju na PC koji omogućuje kreiranje mjernih zadataka na PC-u, kreiranje baze strojeva procesnih parka, arhiviranje mjernih raporta, printanje izvještaja itd.

Smarter, faster, RS5

• Alignment of horizontal, vertical and flange-mounted machines, coupled and uncoupled shafts
• Sensor with XL HD detectors and MEMS inclinometer
• Hundreds of positions are automatically measured during shaft rotation – SWEEP.
• Live monitoring of horizontal and vertical corrections at any angular sensor position on the shaft – Concurrent Live Move
• Flip machines functionality
• Save measurement reports as PDF onto a USB stick
• Bluetooth communication integrated in handheld unit and RS5 sensor

With OPTALIGN smart RS5, shaft alignment has never been so smooth. The unique RS5 sensor contains two XL HD position-sensitive detectors and a MEMS inclinometer to precisely measure the exact position of the laser beam as the shafts are rotated.

With the continuous SWEEP measurement mode, hundreds of positions are automatically measured as shafts are rotated. Measurement can start in any direction with the sensors at any position. All relevant alignment results, including soft foot, are graphically displayed on one screen.

Smiley symbols clearly indicate the alignment status so that there is no need to interpret the results.

With concurrent Live Move, only one measurement is required to perform the required machine adjustments: no matter the position of the sensor on the shaft, Live Move enables to concurrently monitor the vertical and horizontal machine corrections live on the screen. This is extremely useful in case of restricted access to predefined shaft positions.

The Bluetooth module for wireless communication is included in the standard version.

PDF reports can be generated easily and directly saved from the system onto a USB stick.

Our alignment software is used for preparing, analyzing, archiving measurement files and printing professional reports